Darmowa dostawa od 299,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
KONTRAHENCI – OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

W związku ze współpracą handlową pomiędzy Panem/Panią a Maciejka Footwear spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna (z siedzibą w Gnieźnie ul. Strumykowa 7, kod pocztowy 62-200) zwaną dalej „Maciejką”, informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Maciejka Footwear Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą w Gnieźnie, adres: ulica Strumykowa 7, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897213, NIP 7842489784, REGON 302371748 (dalej jako Sprzedawca), a jego dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem tych danych. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z nami pod ww. adresem lub mailowo pod adresem rodomaciejkafootwear@gmail.com

CEL I PODSTAWA PRAWNA

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Maciejka:

  1. dla zawarcia i realizacji umowy lub umów pomiędzy Panem/Panią a Maciejka – w tym postępowań związanych z gwarancją lub rękojmią (podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*),
  2. dla oceny Pana/Pani wypłacalności (podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO a usprawiedliwionym interesem Maciejka jest ochrona Maciejka przed zawieraniem umów z niewypłacalnymi kontrahentami),
  3. dla realizacji obowiązków Maciejka wynikających z przepisów prawa dotyczących rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania danych dla tego celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ustawy o rachunkowości**,
  4. dla realizacji działań marketingowych Maciejka (podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO a usprawiedliwionym interesem Maciejka jest promowanie własnych produktów),

OKRES PRZETWARZANIA

Pan/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

w celach nr 1 i 2 do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową jaką zawarł Pan/Pani z Maciejka (w tym realizacji procesów związanych z gwarancją lub rękojmią);

w celu nr 3 tak długo jak długo przepisy o rachunkowości nakazują przechowywać dokumentację księgową;

w celu nr 4 do czasu kiedy nie oświadczy Pan/Pani, że nie chce otrzymywać informacji marketingowych/handlowych od Maciejka.

PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Maciejaka danych osobowych ma Pan/Pani następujące uprawnienia:

  1. prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych.

Podawania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodawanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

* kiedy piszemy RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

** kiedy piszemy o ustawie o rachunkowości mamy na myśli ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [t.j. Dz.U.2018.395]

pixel